!…ولو

ولو، هيك بتتركو المجروح عفراقكن صفا عآخر روح
متعوب فكرو ومنكسر قلبو وعدروبكن روحو بتجي وبتروح

!…ولو
ولو كيف تا هالقسى كلو

مهما جرا بالبال بتضلو

 

 

for the sake …!
is this how you leave the wounded by your separation to end up becoming breathless
His thought is weary, and his heart is broken, and upon your ways his spirit roams to and from
for the sake …!
!that might of your cruelty
Whatever happens, in the mind you remain

Walaou (Remix) ft. Elias Karam
Composer- Arrangement: GIO-z 
Vocal: Elias Karam
Oud: Elie ElFrieh 
Mixing: GIO-z
Mastering: Smart DSP
Close Menu